Regulamin

§ Akceptacja Regulaminu   

Proszę zapoznaj się uważnie z regulaminem. Regulamin ten dotyczy Twojego dostępu oraz korzystania z naszej strony. Wchodząc na stronę lub jej używając zgadzasz się na ograniczenia zawarte w tym Regulaminie oraz na wszystkie inne wytyczne, restrykcje i zasady o których informują specyficzne sekcje i usługi na tej stronie. Wszystkie dodatkowe wytyczne, restrykcje, lub zasady niniejszym, stanowią część Regulaminu. KoszulkoMania.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do zmian na tej Stronie i tego Regulaminu bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Prosimy więc o przeglądanie Regulaminu za każdym razem, kiedy odwiedzasz tę stronę. Zgadzasz się także na otrzymywanie wiadomości e-mail z wymaganymi komunikatami i powiadomieniami na Twój adres e-mail wpisany przy rejestracji konta KoszulkoMania.pl. Możesz zrezygnować z otrzymywania korespondencji e-mailowej kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Jednakże, w tym przypadku musisz także zrezygnować z używania Twojego konta KoszulkoMania.pl.


 

§ Standard dla Transakcji Elektronicznych 
KoszulkoMania.pl. zobowiązuje się do zachowania standardów i postępowania według zasad: Bermuda Standard for Electronic Transactions


 

§ Warunki ogólne.

Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu drogą wysyłkową lub z odbiorem osobistym.

Wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto i zawierają już podatek VAT.
Sprzedawane produkty są nowe, nigdy nie używane, wolne od wad - chyba, że w opisie zaznaczono inaczej.
Na każdy sprzedany towar otrzymają Państwo dowód zakupu - paragon lub na życzenie Fakturę VAT.    
Zamówienia można anulować do momentu fizycznego rozpoczęcia ich realizacji (prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny) .
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o czym niezwłocznie powiadomimy Zamawiającego.
Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą realizowane
Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
Pomimo dołożenia wszelkich starań, rozmiary rzeczywistego nadruku mogą różnić się względem projektu o +/- 5cm.

Tabele rozmiarowe nie określają dokładnych wymiarów odzieży, a są jedynie orientacyjnymi wartościami pomagającymi dopasować rozmiar odzieży do danej osoby.
Zdjęcia przedstawiają sprzedawany towar jednak na Twoim monitorze barwa, nasycenie koloru lub kontrast może się różnić od produktu. Jest to kwestia kalibracji monitora, aparatu, kompresji zdjęć i oświetlenia.


 

§ Materiały objęte prawem autorskim.
Do ograniczonego użytku Niniejsza strona zawiera grafiki, zdjęcia, szablony, tekst, czcionki, muzykę, narzędzia, oprogramowanie i inne informacje (zwane dalej „Zawartością”). Zarówno Strona, jak i cała jej Zawartość stanowią własność FHU MAX s.c. A. ,K. Pełszyński i/lub oddziałów firmy (zwanymi dalej ogólnie „KoszulkoMania.pl.”) lub firm, od których KoszulkoMania.pl. nabyła prawa licencyjne. Wszelkie prawa odnośnie niniejszej Strony i Zawartości są zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, dystrybuowania, publikowania lub wykorzystania Zawartości w jakikolwiek inny sposób z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w Regulaminie. KoszulkoMania.pl. zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania oraz wprowadzania zmian do Zawartości bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Każda zmiana Zawartości, niezależnie od tego, czy została ona dokonana przez użytkownika czy przez KoszulkoMania.pl., pozostaje własnością KoszulkoMania.pl. oraz jej licencjodawców. Narzędzia projektowania logo/wzoru, które znajdują się na tej stronie zawierają ograniczoną liczbę elementów, włączając czcionki, ikony, schematy kolorystyczne i efekty projektowe. KoszulkoMania.pl. zastrzega sobie prawo do udostępniania w przyszłości tych elementów innym firmom i osobom. Tworząc projekt logo/wzoru lub dodając logo/wzór do Twoich produktów nie nabywasz żadnych praw do indywidualnych elementów logo/wzoru. Inni klienci KoszulkoMania.pl. mogą korzystać z narzędzi projektowania logo/wzoru oraz z elementów podobnych lub identycznych, z których korzystasz podczas projektowania logo/wzoru. KoszulkoMania.pl. nie gwarantuje, że Twoje logo/wzoru nie będzie podobne do logotypów projektowanych przez innych Klientów. KoszulkoMania.pl. nie gwarantuje, że logo/wzoru stworzone za pomocą narzędzi znajdujących się na stronie nie naruszy praw własności innych firm/osób. Jesteś odpowiedzialny za zasięgnięcie opinii prawnej odnośnie legalności używania danego logo/wzoru i potwierdzenia, że dane logo/wzoru nie narusza praw osób trzecich.


 

§ Używanie strony
KoszulkoMania.pl udostępnia tą stronę i jej zawartość wyłącznie w celu przygotowywania, oceny oraz zamawiania produktów i usług KoszulkoMania.pl (nazwane tutaj „Produktami”). KoszulkoMania.pl nie zgadza się na nieautoryzowane ściąganie zawartości strony ani używanie w innych celach. Nabycie produktów KoszulkoMania.pl nie upoważnia do nieautoryzowanego używania zawartości strony KoszulkoMania.pl. Zgadzasz się na używanie tej strony oraz na respektowania zapisów niniejszego Regulaminu oraz lokalnych praw i regulacji włączając regulacje importowe oraz eksportowe. Bez ograniczeń, żadna część Zawartości nie może być używana jako znak firmowy lub oznaczenie usługi branży pornograficznej ani do żadnych czynności niezgodnych z prawem czy mających na celu pomówienie osoby trzeciej, złamanie jej praw, naruszenie praw autorskich, znaków firmowych czy też innej własności intelektualnej. Zgadzasz się, że nie będziesz używał/a tej strony w celu produkcji treści obraźliwych, niezgodnych z prawem, poniżających inne osoby, obscenicznych czy innych tego typu. W przypadku złamania regulaminu KoszulkoMania.pl zastrzega sobie prawo pozbawienia dostępu użytkownika do usługi/strony. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z zawartości strony, włącznie z obrazami, grafikami, tekstem lub innymi materiałami jakie można wydrukować na produktach. Użytkownik oświadcza, że nie załączy żadnego tekstu, grafiki, projektu, znaku firmowego, znaku towarowego lub innych prac chronionych prawami autorskimi firm/osób trzecich do swoich produktów bez posiadania ich zgody właścicieli. Użytkownik gwarantuje, że jego produkty nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prawa do wizerunku lub prywatności, oraz nie mają one na celu zniesławienia osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że posiada prawo i/lub uprawnienia niezbędne do wykorzystywania materiałów należących do stron trzecich na swoich produktach. Odnosi się to również do materiałów zakupionych przez portal stron trzecich dostępny za pomocą strony. Składając zamówienie na tej stronie użytkownik gwarantuje, że jest on do tego autoryzowany do tego oraz że posiada konieczne zezwolenia na zlecenie KoszulkoMania.pl produkcji zamówionych towarów. Użytkownik udziela KoszulkoMania.pl prawa do kopiowania, modyfikowania i tworzenia dzieł pochodnych przesłanych treści (tj. treści, które zostały załadowane na stronę) w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik potwierdza, że posiada uprawnienia potrzebne do zezwolenia KoszulkoMania.pl na kopiowanie, modyfikowanie i tworzenie dzieł pochodnych przesłanych treści (tj. treści, które zostały załadowane na stronę) w celu realizacji złożonego zamówienia. Niniejsza nie może być wykorzystywana do wysyłania lub używania KoszulkoMania.pl w jakikolwiek sposób, który stanowiłby rozpowszechnianie spamu lub niechcianych wiadomości e-mail. Zabrania się korzystania ze skryptów lub innych programów mających na celu automatyzację tworzenia i/lub wysyłania spamu. Firma KoszulkoMania.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby adresatów i/lub do ograniczenia dozwolonej liczby. Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo Twojego hasła i dostępu do twojego konta KoszulkoMania.pl. Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za wszelkie zamówienia złożone za pośrednictwem Twojego konta KoszulkoMania.pl.


 

§ Przeniesienie własności
Klient przyjmuje do wiadomości, że ponosi koszty związane z opłatami przewozowymi, którym podlegają wszystkie Produkty, oraz, że własność produktów przechodzi na klienta w momencie wysyłki lub w przypadku wysyłki za pobraniem własność produktów przechodzi na klienta w momencie płatności. Oznacza to, że ryzyko szkody na Produktach i tytuł własności Produktów przechodzi na Klienta w momencie przekazania przez nas przesyłki przewoźnikowi. W przypadku Produktów, które dostarczane są klientowi w formie elektronicznej, klient zgadza się, że dostarczenie tego typu Produktów ma miejsce, gdy: (a) Produkt zostaje wysłany e-mailem lub w innej formie komunikacji elektronicznej zaadresowanej do klienta, lub (b) zostaje wysłane powiadomienie, że Produkt jest gotowy do pobrania ze Strony Internetowej.


 

§ Odszkodowanie
Zgadzasz się zabezpieczyć firmę KoszulkoMania.pl, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców, partnerów, członków, dostawców, pracowników, konsultantów względem wszelkich roszczeń, w tym wszelkiej odpowiedzialności lub kosztów wynikających z roszczeń, odpowiedzialności, strat, szkód (faktycznych lub w następstwie), procesów, wyroków, kosztów rozprawy oraz opłat adwokackich każdego rodzaju i natury, strony trzeciej związanych lub wynikających z Twojego użytkowania i złamania Regulaminu oraz wynikających z treści takich jak grafika, tekst, zdjęcia lub inne materiały, które umieszczasz na Produktach, a które nie stanowią części zawartości strony.


 

§ Gwarancja
NINIEJSZA STRONA ORAZ JEJ ZAWARTOŚĆ JEST UDOSTĘPNIONA BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC SPEŁNIENIE WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKÓW, NIEPRZERWANE DZIAŁANIE, WYSTĘPOWANIE USTEREK, POPRAWNOŚĆ ODNOŚNIKÓW. Pewne okoliczności znajdujące się poza kontrolą KoszulkoMania.pl i nie mogą być objęte gwarancją satysfakcji. Uwaga - nie możemy odpowiadać za: błędy w pisowni, interpunkcji czy gramatyczne dokonane przez klienta, niższą jakość lub słabą rozdzielczość załadowanych obrazów, błędy w projekcie wprowadzone przez klienta podczas procesu tworzenia dokumentu, błędy w opcjach wybranych przez użytkownika (na przykład wykończenie, jakość czy typ produktu), a także uszkodzenia podczas dostawy. Prosimy o staranne przejrzenie wzorów i poprawienie ewentualnych błędów przed złożeniem zamówienia. KoszulkoMania.pl nie sprawdza wzorów wykonanych przez klientów.


 

§ Ograniczenie odpowiedzialności
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA KoszulkoMania.pl LUB JEJ WSPÓŁPRACOWNICY, DOSTAWCY, PRACOWNICY, AGENCI NIE MAJĄ PRAWA BYĆ NARAŻENI NA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE STRATY BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ UTRATY UŻYTKOWNIKÓW, DANYCH, DOCHODÓW NIE WAŻNE CZY KoszulkoMania.pl BYŁA POINFORMOWANA O ZAISTNIENIU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI, POWSTAŁEJ W WYNIKU UŻYTKOWANIA STRONY KoszulkoMania.pl, WŁĄCZAJĄC STRATY WYNIKAJĄCE Z POMYŁEK, ZANIEDBAŃ, WIRUSÓW, OPÓŹNIEŃ LUB NIEDOSTĘPNOŚCI USŁUGI. W ŻADNYM WYPADKU KoszulkoMania.pl NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA STRATY WYNIKAJĄCE Z TWOJEGO NIEODPOWIEDNIEGO LUB NIEAUTORYZOWANEGO UŻYTKOWANIA STRONY KoszulkoMania.pl LUB ZAWARTYCH NA NIEJ TREŚCI.


 

§ Informacja Zwrotna
Wszelkie komentarze, sugestie, propozycje lub inne informacje (zwane dalej „Informacjami Zwrotnymi”) wysłane do KoszulkoMania.pl w połączeniu z wykonaną operacją lub zawartością Strony powinny być dostarczone przez wysyłającego i otrzymane przez KoszulkoMania.pl w formie komunikacji jawnej. Wszelkie tego typu komentarze, sugestie, i inne informacje staną się własnością KoszulkoMania.pl. Przez wysłanie Informacji Zwrotnych do KoszulkoMania.pl, zgadzasz się na przeniesienie, bez opłaty, wszelkich praw do informacji zawartych w komunikacji, włączając prawa autorskie. Zgadzasz się aby KoszulkoMania.pl używała tych informacji bez żadnych ograniczeń.


 

 

§ Warunki użytkowania

Zakupioną na naszych aukcjach odzież z nadrukiem należy użytkować według poniższych punktów:

1) Nie dopuszczać do silnych zabrudzeń

2) Nie poddawać nadmiernemu rozciąganiu i ścieraniu odzieży

3) Prać na lewej stronie w maksymalnie 40 stopniach Celsjusza nie używając agresywnych środków piorących

4) Nie wybielać

5) Suszyć rozwieszone w temperaturze pokojowej-nie używać suszarek bębnowych

6) Prasować na lewej stronie


 

§ Wymiana i zwroty

Wszystkie nasze nadruki na odzieży są wykonywane na specjalne zamówienie klienta dlatego nie wymieniamy odzieży z nadrukami na inne rozmiary, kolory ani nie przyjmujemy ich zwrotów. 

 

Zwroty i wymiany są możliwe tylko dla odzieży bez nadruków o ile nie była ona użytkowana oraz nie została w żaden sposób uszkodzona i posiada oryginalne metki.

 

W przypadku zwrotu/wymiany koszt wysyłki w obie strony pokrywa kupujący chyba, że wina leży po naszej stronie.
 

Wymiany oraz zwroty będą rozpatrywane tylko z dołączonym do paczki dowodem zakupu w postaci paragonu lub FV.

 

Wszystkie zwroty/wymiany należy wysyłać pod adres:

FHU MAX s.c. 
ul.Spacerowa 4
41-253 Czeladź

z dopiskiem KoszulkoMania

 

Przed wysyłką zwrotu/wymiany KONIECZNIE skontaktuj się z nami:

mail: biuro@koszulkomania.pl

tel: 32 265 48 48 


 

§ Reklamacja produktu 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego 
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  • pisemnie na adres: FHU MAX s.c., ul Spacerowa 4, 41-253 Czeladź
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@koszulkomania.pl
  • poprzez zakładkę "Zwroty produktów"

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. FHU MAX s.c., ul Spacerowa 4, 41-253 Czeladź. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.


 

§ Podległość prawna 
Strona, z którą użytkownik zawiera niniejszą umowę oraz sprzedawca produktów i usług dostępnych na tej stronie to FHU MAX s.c. Adam Pełszyński, Krzysztof Pełszyński, spółka cywilna założona zgodnie z polskimi przepisami, z główną siedzibą w Czeladzi, w Polsce. Problemy związane z bezpieczeństwem, naruszeniami prawa, własnością intelektualną podlegają regulacjom prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wszelkie inne sprawy dotyczące dostępu do strony i jej użytkowania podlegają regulacjom prawnym Polski. Wszelkie postępowania prawne/sądowe dotyczące dostępu do strony oraz jej użytkowania będą miały miejsce w Katowicach, w Polsce. W przypadku jakichkolwiek procedur/postępowań prawnych zgadzasz się na podległość jurysdykcyjną właściwego sądu w Katowicach, w Polsce oraz, że postępowanie w tych sądach jest właściwe w danych sytuacjach. Zgadzasz się, że przypadku jakichkolwiek procedur/postępowań prawnych nie rozpoczniesz postępowania w sądzie innym niż w Katowicach. W niektórych jurysdykcjach przewidziano konieczność udzielenia pewnych gwarancji, na przykład dorozumianej gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszystkie gwarancje. Jeśli jest to dozwolone przez prawo, firma KoszulkoMania.pl ani jej dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utracone zyski, przychody ani dane, straty finansowe, szkody pośrednie, szczególne, wtórne ani moralne, a także odszkodowania z tytułu strat moralnych. Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych krajach użytkownik może mieć prawa jako konsument. Jeśli użytkownik korzysta z Usług w celach osobistych, postanowienia niniejszych warunków ani warunków dodatkowych nie ograniczają żadnych praw konsumenta, których nie można zrzec się na mocy umowy.